Tour Phuket-ทัวร์ภูเก็ต  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์กับภูเก็ตทริป 

 
เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี  หรือการยกเลิกการจองกับภูเก็ต ทริป ดอทเนต
 
โปรดอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์  การโอนเงินค่าบริการ การยกเลิกการจองทัวร์ให้ละเอียดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง ภูเก็ตทริปยินดีให้คำปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ต หรือจองทัวร์ภูเก็ตด้วยความเต็มใจยิ่ง
 
1.) เจ้าของลิขสิทธิ์
 
ภูเก็ตทริปดอทคอม เป็นเวบไซด์ที่จดทะเบียนและอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของภูเก็ต เวบ ไดเร็ค (Phuket Web Direct ) ใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวเลขที่ 34 - 00395 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้ เขต 4  ก่อนใช้บริการท่านควรอ่านนโยบาย และเงื่อนไขอย่างละเอียด การใช้สื่อเว็บไซต์หรือเข้าถึงข้อมูลใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเรา
 
2.) เราเเละท่าน หรือลูกค้า
 
ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" "ภูเก็ตทริปดอทเน็ต " "เจ้าของ " "ผู้ขาย "  หมายถึงบุคคลที่ 1 คือภูเก็ต เวบ ไดเร็ค ซึ่งเป็นเจ้าของภูเก็ตทริปดอทเน็ต และทัวร์เอเยนต์ซี่ ให้บริการจองทัวร์ผ่านสืออีเลคโทรนิค โดยผ่านเวบไซด์ภูเก็ตทริปดอทเน็ต ตามความเหมาะสมกับบริบท "คุณ" “ท่าน” “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ 2 หรือบุคคลใด ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ หรือการใช้บริการผ่านเว็บไซด์นี้
 
3.)  นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

บางครั้งเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่นชื่อเต็มของคุณที่อยู่อีเมล์และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ประกอบการรับจองทัวร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ หรือข้อเรียกร้องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ โดยเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาพ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์  หมายเลขบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรืออื่นๆ ให้กับบุคคลใดๆ หรือบุคคลที่ 3 ทราบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางสื่ออีเลคโทรนิค สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ โดยเรามีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างสูงสุด

 
4.)  ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
 
เวบไซด์ภูเก็ตทริปดอทเน็ต ซึ่งจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวภายใต้ชือ ภูเก็ต เวบ ไดเร็ค ( Phuket Web Direct )
ประเภทอินบาวด์ ( Inbound ) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้ เขต 4 สำหรับใบอนุญาตการท่องเที่ยวเลขที่ 34 - 00395
 
5.)  ราคาทัวร์
 
5.1)  ราคาทัวร์ให้ใช้บริการในสกุลเงินบาท ราคาทัวร์แต่ละรายการอาจจะ หรือสามารถ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 
5.2)  ราคาทัวร์จะรวม หรือไม่รวม  การขนส่ง, อาหาร, อุปกรณ์, ค่าธรรมเนียมอุทยานเเต่ละเเห่งซึ่งระบุไว้ในเนื้อหาของเว็บไซด์อย่างชัดเจน
 
6.)  ราคาทัวร์ไม่รวม
 
ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในเว็บไซด์นี้ เช่นค่า อุทยานแห่งชาติ ค่าขึ้นเกาะพี พี, ภาษีสนามบิน, ค่าใช้จ่ายของหนังสือเดินทางหรือวีซ่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ, ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร, อาหารเพิ่มเติม, ร้านซักรีด, สุราและรายการอื่น ๆ หรือของใช้ส่วนบุคคล
 
7.)  ค่าธรรมเนียมอุทยานเเห่งชาติ
 
สถานที่บางแห่ง หรือเกาะที่ได้รับกาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานเเห่งชาติ อาจจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยาน เช่นเกาะพีพี อ่าวพังงา หรือที่กระบี่ ซึ่งในกรณีนี้บางเเพคเกจทัวร์ได้รวมค่าธรรมเนียมไว้เเล้ว หรือไม่รวมซึ่งเราจะเเจ้งให้ท่านทราบอย่างละเอียดในเนื้อหาของเเต่ละโปรเเกรมทัวร์
 
8.) อาหารและเครื่องดื่ม
 
โปรเเกรมทัวร์ 1วันจะมีอาหาร และเครื่องดื่มไว้บริการ ตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเวบไซด์ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำอาหาร หรือเครื่องดื่มไปเอง เช่นอาหารที่ปะปนเนื้อหมู หรือของต้องห้ามบางอย่าง หรือเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์ล จะต้องได่รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้ให้บริการทัวร์นั้นๆ เช่น เกาะพีพี เกาะราชา โดยเฉพาะเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ซึ่งผุ้อยุ่อาศัยประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 
9.)  แพคเกจทัวร์และรถรับส่ง
 
เมื่อท่านจองแพคเกจทัวร์กับเรา แพคเกจทัวร์จะรวมถึงยานพาหนะที่จะรับลูกค้าจากโรงแรมสู่ท่าเรือ และกลับโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าพักโรงแรมที่อยู่นอกเหนือจากเส้นทางที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ การคิดค่าบริการค่ารถในส่วนที่เกินเราจะเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเนื้อหาโปรแกรมทัวร์ของแต่ละโปรแกรม
 
10.)  การจองและการยืนยัน
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเรา ทางเราจะตอบกลับ หรือยืนยันการจอง หรือพิจารณาข้อเรียกร้องใดๆของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 2 วันทำการ โดยการส่งเอกสารยืนยันการจองของท่านผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือแฟกซ์
 
11.)  การวางมัดจำ หรือการชำระเงิน
 
เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์กับเรา และได้รับเอกสารการยืนยันการจอง ( Tour Voucher ) จากทางเราไว้เป็นหลักฐานแล้ว ท่านสามารถที่จะจ่ายเงินค่าบริการผ่านทางธนาคาร หรือเงินสด หรือในกรณีจะต้องทำการวางมัดจำ ท่านจะต้องวางเงินมัดจำอย่างน้อย 30 % ของราทัวร์รวมทั้งหมด หากท่านมีข้อเรียกร้องใดๆ ท่านจะต้องติดต่อเราล่วงหน้า
 
12.)  การยกเลิกการจอง
 
ท่านสามรถยกเลิกการจองทัวร์ได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 18.00น ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการจองของท่านยังมีผลบังคับใช้ และ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเรา และบุคคลอื่นที่ต้องการจะเดินทางแทนท่าน ในกรณีนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านได้จ่ายมาแล้ว หรือเงินที่วางมัดจำแล้วคืนให้กับท่าน ในกรณีที่ลูกค้าจองเป็นหมุ่คณะ ท่านจะต้องแจ้งการขอยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วันล่วงหน้า
 
13.)  การขอรับเงินคืน
 
เราจำเป็นที่จะต้องรักษานโยบายของเราอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการจอง และต้องการขอรับเงินมัดจำที่ทำไว้กับทางเรา ท่านสามารถขอรับเงินคืน ผ่านทางบัญชีธนาคาร ที่ท่านระบุมาให้กับทางเรา การโอนเงิน หรือคืนเงินให้ท่านผ่านทางบัญชีของธนาคารใดๆ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโอน ภาษี หรือตามที่ทางธนาคารระบุไว้ เงินส่วนนี้ให้หักจากเงินที่จะต้องคืน หรือโอนกลับไปให้ผู้ยกเลิกการจอง โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าโอน หรือที่ธนาคารระบุไว้ใดๆทั้งสิ้น
 
14.)  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
 
โปรแกรมทัวร์ และระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย คลื่นลมทะเล และสภาพถนนการจราจร หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของท่าน โดยท่านสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเวลา การเดินทางใหม่ได้ตามความเหมาะสม
 
15.)  อายุของเด็ก
 
เเต่ละเเพคเกจทัวร์ อาจจะกำหนดอายุเด็กไว้ไม่เท่ากัน โปรดอ่านเนื้อหาที่ระบุภายในเวบไซด์อย่างละเอียดหากท่านต้องการจองทัวร์กับเรา โปรดระบุอายุของเด็กอย่างชัดเจน
 
16.)  ผู้ป่วย และมีโรคประจำตัว คนชรา ทุพลภาพ หรือผู้พิการ
 
ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะมีอันตรายในขณะเดินทาง หรือในขณะว่ายน้ำ ควรปรึกษาแพทย์ หรืออยู่ในความดูเเลของบุคคล หรือญาติอย่างใกล้ชิด คนชรา หรือ ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือทุพลภาพ ควรอยู่ในความดูเเลของญาติ หรือแพทย์ การกระทำกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณา หรือเห็นชอบจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และจากทางเราเท่านั้น
 
17.)  ประกันภัยผู้เดินทาง
 
ภูเก็ตทริปดอทเน็ต ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และจะร่วมเป็นพันธมิตรการบริการด้านการท่องเที่ยว เเก่บริษัท หรือตัวเเทนที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น และจะต้องมีประกันภัยเเก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามบทบัญญัต และพรบว่าด้วยการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย
 
18.)  สิ่งของ หรือทรัพย์สินสูญหายระหว่างการเดินทาง
 
ในระหว่างการเดินทางบนเรือ หรือรถหากปรากฏว่าสิ่งของ หรือทรัพย์สินของท่านสูญหาย ท่านจะต้องเเจ้งให้พนักงาน หรือไกด์ที่ประจำรถ หรือเรือลำนั้นๆ ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ทำการค้นหา ตรวจสอบสิ่งที่สูญหายนั้นๆ โดยท่านผู้เป็นเจ้าของสิ่งของ หรือทรัพย์สิน จะต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์สินต่อพนักงานอย่างถูกต้อง ตามความเป้นจริงเท่านั้น
 
19.)  ภาพ เนื้อหา ข้อมูลที่อยู่ในเวบไซด์
 
ภาพ เนื้อหา หรือข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซด์นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เนื้อหาภายในเว็บไซด์นี้ถูกต้อง ณ ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายการให้บริการจากเรา
 
20.)  เจ้าของและ ลิขสิทธิ์
 
เนื้อหา ภาพ และข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ เป็นลิขสิทธ์ของ ภูเก็ตทริปดอทคอม เท่านั้น ห้ามผู้ใดล่วงละเมิด ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ คัดลอก โดยเด็ดขาด หากพบว่าบุคคลใดได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น ทางเราจะดำเนินคดีทางกฏหมายอย่าสูงสุด
 
 

ทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะราชา ไม้ท่อน เกาะเฮ
 
 
1.โรงเรมศรีพันวา ลักซ์ชัวรี พูลเเอนด์วิลลา
2. เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
3. กะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  HOT
4. ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
5. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต
6. พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย หาดในทอน
7. กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท   HOT
8. โมเวนพิค รีสอร์ตเเอนด์สปา กะรนบีช ภูเก็ต
9. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
10. เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
1. โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา    HOT
 
2. โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
4. บูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา
5. บลู มังกี้ ฮับ แอนด์ โฮเต็ล ภูเก็ต   HOT
6. โรงแรมดารา
7. ไอบิส สไตล์ เมืองภูเก็ต
8. เดอะ เมมโมรี แอท ออน ออน โฮเต็ล
9. โรงแรมไอ พาวิลเลี่ยน
10. โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน
 
     
    
 
 
 
 
การชำระค่าบริการเงื่อนไขเเละนโยบาย
ข้อคิดเห็นของท่านติดต่อเรา
เที่ยวภูเก็ตอยุ่ใกล้เเค่เอื้อม จองโรงแรมที่ภูเก็ต จองทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี กระบี่ เพียงเเค่คลิกเดียว
สอบถามจองทัวร์: 0 86 476 55 46  
LineID:: phukettourism - Email:: rsvn.phukettrip@gmail.com
74/102 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34 / 00395
ภูเก็ตทริปดอทเนต © All Right Reservd
phukettour